VIII. SOSYAL İNSAN HAKLARI ULUSAL SEMPOZYUMU

 

10 Aralık 2016, Cumartesi

Yer: DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Konferans Salonu, İzmit/Kocaeli

 

“Sadece olumlu karşılanan ya da kimseye saldırgan gelmeyen ya da insanların kayıtsız kalabildiği bilgi ve fikirler değil, saldırgan gelen, sarsıcı nitelik taşıyan ya da rahatsız eden fikirler de; demokratik toplumun vazgeçilmez özellikleri olan çoğulculuğun hoşgörünün ve açık fikirliliğin gerekleridir.”

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Handyside-Birleşik Krallık, 1976; Sunday Times- Birleşik Krallık, 1979; Lingens-Avusturya, 1986; Oberschlick-Avusturya, 1995; Thorgeirson- İzlanda, 1992; Jersild- Danimarka, 1994; Goodwin-Birleşik Krallık, 1996; De Haes ve Gijels-Belçika, 1997 kararları.

 

Düşünce ve ifade hak ve özgürlüklerini kullandıkları için Üniversiteden ihraç edilen

Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU, Doç. Dr. Mahmut Hakan KOÇAK,

Doç. Dr. Mehmet Rauf KESİCİ ve Yrd. Doç. Dr. Derya KESKİN hocalarımıza…


 

Bildiriler Kitabı tam metni

 

Doç. Dr. Betül Urhan

Bildiriler Kitabı Önsözü:


 

Kayıt : 09:00 - 09:30 

 

Açılış : 09:30 – 10:00

Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu

Düzenleme Kurulu Üyesi

Açılış Konuşması

 


Açılış Bildirisi : 10:00 – 10:45         

Prof. Dr. Ahmet Makal

“İnsan Hakları / Sosyal İnsan Hakları ve Sanat”

Ara 10:45 – 11:00

 


I. OTURUM 11:00 – 12:30      

SOSYAL İNSAN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu

 

Meryem Koray

“Sosyo-Ekonomik Hakların ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İstemlerinin Liberalizmle Sınavı”

Yasemin Özdek

“ Kadın Hakları Kuşatma Altında”

Gülay Toksöz

“Kadın’dan Aileye Geçiş AKP Döneminin İstihdam Politikalarının Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi”

Tartışma 12:30 – 12:45

 

Öğle Yemeği: 12:45 – 14:00

 


II. OTURUM  14:00 – 14:40

SANAT, EDEBİYAT VE SOSYAL HAKLAR

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu

 

Gökhan Bulut / Çağrı Kaderoğlu Bulut

“Sosyal Hakların Edebiyatta Ele Alınışı: Yaşar Kemal Röportajları”

Ceyhun Güler

“Uluslararası Sendikal Harekete İlişkin Heteroseksüel-Hegemonik Bir Söylem Sorgulaması”

Tartışma 15:40 – 15:00

Ara 15:00 – 15:20

  


III. OTURUM 15:20 – 16:20

SOSYAL GÜVENLİK, SOSYAL REFAH VE TOPLUMSAL CİNSİYET

 Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir

 

Ayten Davutoğlu

“Refah Devletinin Kurucu Belgelerinde Kadının Adı Yok:

Beveridge Raporunun Cinsiyetçi Karakteri”

Nursel Durmaz

“Gelir Dağılımı Eşitsizliği İçin Bir Çıkış Yolu:

Sosyal Güvenlik Sistemi Politikalarını Feminist Kuramla Ele Almak”

Özge İzdeş

“Çalışma Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: İstihdam Yaratma Programları”

Tartışma 16:20 – 16:40

 

Kapanış

Sosyal İnsan Hakları Sempozyumları ve Geleceği

“Sonsöz: Sempozyumları Kapatmıyorum, Kapattırmıyorum”

Mesut Gülmez

Betül Urhan

 

Sempozyum Ana Sayfa

2016 Ana SayfaAna TemaKonularBilim KuruluDüzenleme KuruluTakvimYazım KurallarıDeğerlendirmeİletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempozyum sayfasını takip edebilirsiniz.

 

sosyalhaklar2016@gmail.com

20092010201120122013201420152016