2016 SEMPOZYUMU ANA TEMASI

 Kocaeli Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından 25-26 Ekim 2016 tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenecek olan VIII. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu ana teması; gerek ulusal ve uluslararası, gerekse kuramsal, tarihsel, felsefi, sosyolojik, hukuksal, siyasal, sosyal, ekonomik, eylemsel vb. boyutlarıyla, “Sosyal İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet” olarak belirlendi.

Sosyal insan haklarının eylemli olarak kullanılması, başka bir anlatımla sosyal hak özneleri bakımından somut uygulama alanı bulabilmesi, toplumsal olarak kurulan cinsiyetler arasındaki hiyerarşiden doğrudan etkilenir. Bu bağlamda ortaya çıkan ve sosyal insan hakları alanında özellikle uygulamada görülen eşitsizliklerin toplumsal cinsiyet merceğinden incelenmesi önem kazanır. Toplumsal cinsiyet merceği, cinsiyetsizmiş gibi görünen genelleştirilmiş her sosyal hakkın, esasında erkekliği norm olarak ele alan bir anlayış üzerinden şekillendiği gerçeğini göstermek bakımından işlevsel bir kavramsallaştırma sunar. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri göz önünde bulundurulmadan, kadın ve erkeğin aynı olduğu varsayımı üzerinden oluşturulan eşitlik anlayışının kadınlar ve erkekler arasında süregelen eşitsizliklerin hem önemli bir nedenini oluşturduğu hem de toplumsal cinsiyete dayalı değerleri pekiştirdiği söylenmelidir. Bu nedenle sosyal insan haklarının toplumsal cinsiyet boyutuyla ele alınmasının, hem sosyal risklerin hem de sosyal insan haklarının kadınlar ve erkekler bakımından yeniden tanımlanmasının önemli olduğuna inanmaktayız. “Sosyal İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet” ana temalı sempozyumun, sosyal insan hakları alanında görülen eşitsizlikleri tanımlamada ve anlamada ihtiyaç duyulan kavramsal çerçeveyi sağlayacak disiplinlerarası bir tartışmaya olanak vereceğini umuyoruz.

Ana tema dışında sosyal insan hakları ile ilgili diğer konularda da bildiri kabul edilmektedir.

Ana temanın alt başlıkları, örnek olmak üzere şunlardır:

 • Sosyal İnsan Haklarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği / Eşitsizliği Sorunu

 • Yüksek Yargı Organları (Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay) Kararlarında Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımı

 • Uluslararası (BM, UÇÖ, AK, AB vb.) Koruma ve Denetim Organları Kararlarında Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımı

 • Siyasal Partiler ve Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımı

 • AKP Hükümetlerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Alanındaki Politika ve Uygulamaları

 • Sendikalar ve Toplumsal Cinsiyet Sorunu

 • Özel Kesim İşverenleri ve Toplumsal Cinsiyet Sorunu

 • Kamu Yönetimi ve Toplumsal Cinsiyet Sorunu

 • Çalışma Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Sorunu

 • Eğitim Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Sorunu

 • Sendikal Haklar ve Toplumsal Cinsiyet Sorunu

 • Sosyal Güvenlik Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Sorunu

 • Toplumsal Cinsiyet Alanında Yeni Yasal Düzenlemeler, Gelişmeler, Uygulamalar ve Sorunlar

 • Sanat ve Toplumsal Cinsiyet Sorunu

 • Sağlık Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Sorunu

Bildiri gönderilebilecek  diğer konu başlıkları için tıklayınız

 

 

Sempozyum Ana Sayfa

2016 Ana SayfaAna TemaKonularBilim KuruluDüzenleme KuruluTakvimYazım KurallarıDeğerlendirmeİletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosyalhaklar2016@gmail.com

20092010201120122013201420152016