SOSYAL İNSAN HAKLARI

ULUSAL/ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARI

YÜRÜTME KURULU VE SEKRETARYASI

(2014-2018)

Sosyal Haklar Sempozyumlarının 2009-2013 yıllarını kapsayan birinci beşyılında sırasıyla Akdeniz, Pamukkale, Kocaeli, Muğla Sıtkı Koçman ve Uludağ Üniversiteleri İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) Bölümlerince gerçekleştirilen 5 Sempozyumdan edinilen deneyimler ve yapılan değerlendirmeler sonunda; sosyal haklar alanında disiplinlerarası bilimsel buluşmanın ve sendikal çevrelerle etkileşimin gerçekleştiği Sempozyumların ikinci beşyılını kapsayan 2014-2018 döneminde, ulusal ve uluslararası düzeylerde yine dönüşümlü olarak ve ÇEEİ Bölümlerinin öncülüğünde düzenlenecek Sosyal İnsan Hakları Sempozyumları için sürekli nitelik taşıyan bir Yürütme Kurulu oluşturulması kararlaştırıldı.

Yürütme Kurulu’nun görevi; Sosyal İnsan Hakları Sempozyumlarının, “Sempozyum Duyurusu” başlığıyla web sayfasında ve Sempozyum Kitaplarında ayrıntılı biçimdeyer alan açıklamalar (amaç, ilke ve işlevler, hukuksal çerçeve, konu başlıkları, Sempozyum Duyurusu her Sempozyum için ayrıca belirlenecek ana tema, bildiri özet ve tam metinler yazım kuralları ile değerlendirme ilkeleri ve açıklamalar) doğrultusunda; Sempozyumların sürdürülmesini sağlamak, sürecin değişik aşamaları için görüş ve önerilerde bulunarak Düzenleme Kurullarına yardımcı olmak, gereksinim duydukları konularda destek ve katkı sunmaktır.

Yürütme Kurulu; 2009-2013 yıllarında düzenlenen Sempozyumlarda Düzenleme Kurulu Başkanı olarak sorumluluk üstlenen ve Sempozyumların düzenlenmesi sürecinde ÇEEİ Bölüm Başkanı olan beş öğretim üyesi ve bunlar dışında Sempozyum düzenleyen ÇEEİ Bölüm Başkanı ile tüm Düzenleme Kurullarında yer alan Mesut Gülmez’den oluşur. Her Bölüm, ayrıca birer yedek üye belirler. 2014-2018 döneminde Yürütme Kurulu Sekretaryası: web sayfasının yönetimini üstlenen Recep Kapar, Yürütme Kurulu’nun Düzenleme Kurulları ve gerekli görülen başka kişi ve kuruluşlarla yazışma, iletişim vb. görevleri üstlenen Feyza Turgay’dan oluşur. Her yıl düzenlenen Sempozyum Sekretarya görevini üstlenen Düzenleme Kurulu üyesi de, Yürütme Kurulu Sekretaryasının doğal üyesidir.

Sempozyumlar, 2014-2018 yıllarını kapsayan ikinci beş yıllık dönemde, sosyal hakların “insan hakları perspektifinden” ele alınmasına özel bir vurgu yapmak amacıyla ve aynı zamanda sosyal hakları insan haklarından saymayan bazı görüşler savunulduğunu göz önüne alarak, literatürde de kullanılan “Sosyal İnsan Hakları Ulusal/Uluslararası Sempozyumu” başlığıyla düzenlenecektir.

 Yürütme Kurulu:

 • Prof. Dr. Mesut Gülmez
 • Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan
 • Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu
 • Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu
 • Prof. Dr. Oğuz Karadeniz
 • Prof. Dr. Yusuf Alper
 • Prof. Dr. Ayşe Çiğdem Kırel

 Sekretarya:

 • Doç. Dr. Recep Kapar
 • Arş. Gör. Feyza Turgay
 • Yard. Doç. Dr. Nagihan Durusoy Öztepe
 • Prof. Dr. Verda Canbey Özgüler

 

Sempozyum Ana SayfaAmaç, İlke ve İşlevlerHukuksal ÇerçeveKonularTarihYazım KurallarıDeğerlendirmeYürütme Kuruluİletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosyalhaklar2016@gmail.com

20092010201120122013201420152016